Moderator© Értékesítési Rendszer valódi értékesítők CRM és képzési háttere. Az oldalt Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Elfogadom!
Menü

Szójegyzék

Ez itt a Moderator© Értékesítési Rendszer technikai szójegyzéke


Alapok:

 • Moderátor - külső tanácsadó, aki végig elkísér a fejlesztésben, a háttérből segít, nem szól bele a napi dolgokba
   
 • Mentor - külső tanácsadó, aki folyamatosan követi a fejlődésed, egy bizonyos cél elérésében segít.
   
 • Tanácsadó - olyan szakember, aki egy bizonyos kérdésben segít előre lépni, megtalálni a megoldást.
   
 • CRM - Custom Relationship Management - Ügyfél kapcsolatok menedzselésére szolgáló célszoftver
   
 • MiniCRM - a Magyarországon piacvezető, magyar fejlesztésű értékesítési szoftver

Marketing:

 • S.W.O.T. analízis - Az Erősségek / Gyengeségek / Veszélyek / Lehetőségek felmérésén alapuló cég, vagy kampány elemzési eszköz angol szavainak rövidítéséből keletkezett szakkifejezés.
   
 • B2B - üzleti ügyfelek részére értékesít
   
 • B2C - lakossági ügyfelek részére értékesít
   
 • Konverzió - egy marketing eszköz milyen arányban tudja tovább léptetni az érdeklődőket?
   
 • Marketing - Minden folyamat és eszköz, ami az érdeklődők szerzéséhez szüksége
   
 • ERP - vállalat irányítási rendszer, például SAP, Cégmenedzser
   
 • Online - interneten működő (marketing eszköz)
   
 • Offline - interneten kívül működő (marketing eszköz)
   
 • Marketing szoftverek - Értékesítő nélkül eladható termékekhez, szolgáltatásokhoz javasolt szoftverek
   
  • Példa: Sales Autopilot - Magyarországon piacvezető magyar fejlesztésű marketing automatizáló szoftver. Elsősorban értékesítő nélkül eladható termékekhez, szolgáltatásokhoz javasolt. 
    
 • Honlap, weboldal, website, site, internetes oldal, webes megjelenés - online megjelenés eszköze
   
 • Webshop, webáruház, shoprenter, UNAS - több termék online értékesítéséhez ajánlott honlap típus.
   
 • Adwords - kattintás alapon fizethető online hirdetési eszköz https://adwords.google.com
   
 • Facebook - ingyenes online megjelenési eszköz, fizetett hirdetési felülettel. https://www.facebook.com/business
   
 • Analytics - a kódot beillesztve elemzésre alkalmas látogatottsági adatokat mutató ingyenes eszköz. https://www.google.com/analytics/ 
   

Értékesítés:

 • Értékesítési konverzió, lezárási arány - azt mutatja, hogy 100 ajánlatból hány megrendelés lesz. Példa: 70%-os lezárási arány azt jelenti, hogy 100 ajánlatból 70 megrendelés születik. 
   
 • Értékesítő - "Érték-esítő" - az az ember, aki megtalálja, hogy mi a termék igazi értéke a vevő számára és eléri, hogy ezt az ügyfél értékelje is, tehát leadja a megrendelését. 
   

Adatbázis kezeléssel kapcsolatos szójegyzék: 

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
   
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
   
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása (CRM-ben űrlapon), amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
   
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. A tiltakozást tiszteletben kell tartani akár e-mailben, levélben, vagy telefonon érkezik. 
   
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Technikailag Adatkezelő az, akinek Ön az ügyfele lesz. 
   
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
   
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
   
 • Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
   
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 
   
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 
   
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 
   
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
   
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
   
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. Természetben Adatfeldolgozónak nevezzük az Adatkezelő (akinek Ön az ügyfele) háttér szolgáltatóit, mint a könyvelő, futárcég, CRM szoftver, stb. 
   
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Leggyakoribb helyesírási hibák javítása: